neck във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за neck в Английски»Френски речника

to be neck and neck lit, fig

neck в PONS речника

Преводи за neck в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

Преводи за neck в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

neck Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be a pain (in the neck) inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文