neat във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за neat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. neat:

coquet/-ette
Индивидуални преводни двойки

Преводи за neat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
neat Am inf
neat! Am inf

neat в PONS речника

Преводи за neat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за neat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

neat Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文