near във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за near в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. near (in degree):

Вижте също: middle

1. middle:

moyen/-enne

1. damn (curse) inf:

merde! slang
Индивидуални преводни двойки
(or) as near as dammit inf Brit

Преводи за near в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

near в PONS речника

Преводи за near в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. near (in space or time):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за near в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

near Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文