nationwide във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nationwide в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.nationwide [Brit ˈneɪʃ(ə)nwʌɪd, neɪʃ(ə)nˈwʌɪd, Am ˈneɪʃənˌwaɪd] ADJ

II.nationwide [Brit ˈneɪʃ(ə)nwʌɪd, neɪʃ(ə)nˈwʌɪd, Am ˈneɪʃənˌwaɪd] ADV

Индивидуални преводни двойки

Преводи за nationwide в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

nationwide в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文