nasty във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nasty в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. nasty (unpleasant):

2. nasty (unkind):

sale attr

Преводи за nasty в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
chameau inf péj
prolo péj
to be in a nasty mess inf
nasty piece of work Brit inf

nasty в PONS речника

Преводи за nasty в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за nasty в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
teigneux (-euse)
vicieux (-euse) balle, tir

nasty Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文