names във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за names в Английски»Френски речника

1. name (title):

nom m

2. name (reputation):

Вижте също: first name, second name

names в PONS речника

Преводи за names в Английски»Френски речника

1. name (what one is called):

nom m

names Примери от PONS речника (редакционно проверени)

names Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за names в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文