name във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за name в Английски»Френски речника

1. name (title):

2. name (reputation):

1. name (call):

2. name (cite):

3. name (reveal identity of):

4. name (appoint):

Вижте също: first name, second name

name в PONS речника

Преводи за name в Английски»Френски речника

1. name (what one is called):

name Примери от PONS речника (редакционно проверени)

name Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文