mule във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mule в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mule в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
mule skinner Am inf
mule inf

mule в PONS речника

Преводи за mule в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за mule в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
(she)-mule
muletier (-ière)
(he)-mule

mule Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文