mugged във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mugged в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

5. mug Am (photo) → mugshot

Вижте също: mugshot

Преводи за mugged в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

mugged в PONS речника

Преводи за mugged в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за mugged в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

mugged Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文