moves във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за moves в Английски»Френски речника

1. move (movement):

let's make a move inf
it's time I made a move inf

2. move (transfer):

4. move (step, act):

1. move:

2. move (proceed, travel):

1. move on:

moves в PONS речника

Преводи за moves в Английски»Френски речника

moves Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文