motion във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за motion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. motion (movement):

Brownian motion, Brownian movement [Brit ˌbraʊnɪən ˈməʊʃ(ə)n, Am ˌbraʊniən ˈmoʊʃən] NOUN PHYS

Преводи за motion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

motion в PONS речника

Преводи за motion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за motion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

motion Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文