mother във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mother в Английски»Френски речника

mother в PONS речника

Преводи за mother в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. mother Am → motherfucker

Вижте също: motherfucker

Преводи за mother в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mother Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文