money във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за money в Английски»Френски речника

2. money (funds):

à mon avis

money в PONS речника

Преводи за money в Английски»Френски речника

Phrases:

money Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文