modern във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за modern в Английски»Френски речника

Вижте също: Secondary schools

modern в PONS речника

Преводи за modern в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за modern в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

modern Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文