mission във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mission в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
discret/-ète

Преводи за mission в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mission в PONS речника

Преводи за mission в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за mission в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mission Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文