miss във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за miss в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. miss (fail to take or catch):

9. miss (regret absence of):

Вижте също: near miss, mile

2. mile fig:

Преводи за miss в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

miss в PONS речника

Преводи за miss в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за miss в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

miss Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文