minister във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за minister в Английски»Френски речника

Вижте също: cabinet minister, junior minister, Minister of State

Вижте също: Downing Street, Cabinet

minister в PONS речника

Преводи за minister в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за minister в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

minister Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文