mile във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mile в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. mile (unit of length):

2. mile fig:

Преводи за mile в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mile в PONS речника

Преводи за mile в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Square Mile → the City

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mile в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mile Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文