method във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за method в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: madness

Индивидуални преводни двойки

Преводи за method в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

method в PONS речника

Преводи за method в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за method в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

method Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文