mechanical във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mechanical в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mechanical [Brit mɪˈkanɪk(ə)l, Am məˈkænək(ə)l] ADJ (all contexts)

Преводи за mechanical в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mechanical в PONS речника

Преводи за mechanical в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за mechanical в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mechanical Примери от PONS речника (редакционно проверени)

mechanical Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за mechanical в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文