maximum във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за maximum в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.maximum <pl maximums, maxima> [Brit ˈmaksɪməm, Am ˈmæksəməm] NOUN

Преводи за maximum в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

maximum в PONS речника

Преводи за maximum в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за maximum в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

maximum Примери от PONS речника (редакционно проверени)

maximum Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文