materials във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за materials в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. material (information, data):

5. material (substance) (gen):

material CONSTR, TECH
Индивидуални преводни двойки

Преводи за materials в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

materials в PONS речника

Преводи за materials в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за materials в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

materials Примери от PONS речника (редакционно проверени)

raw material a. fig
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文