match във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за match в Английски»Френски речника

2. match (compete with or equal):

match в PONS речника

Преводи за match в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за match в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

match Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文