markets във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за markets в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. market ECON (trading structure):

Преводи за markets в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

markets в PONS речника

Преводи за markets в Английски»Френски речника

markets Примери от PONS речника (редакционно проверени)

markets Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文