manager's във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за manager's в Английски»Френски речника

directeur/-trice m/f
gérant/-e m/f
exploitant/-e m/f
directeur/-trice m/f
manager SPORT

manager's в PONS речника

Преводи за manager's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за manager's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

manager's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文