man във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за man в Английски»Френски речника

1. man (adult male):

a leg/bum man inf
mon vieux! inf
to a man

man в PONS речника

Преводи за man в Английски»Френски речника

man Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文