lots във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lots в Английски»Френски речника

1. lot:

a lot (a great deal)

2. lot inf:

3. lot (specific group of people) inf:

that lot pej
he's a bad lot inf
the best of a bad lot inf

1. lot (great deal):

lot inf:

des tas de inf
il y a des tas de choses à faire inf
a lot
thanks a lot inf!

Вижте също: fat

1. lot:

Вижте също: parking lot, job lot

lots в PONS речника

Преводи за lots в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за lots в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

lots Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文