lot във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lot в Английски»Френски речника

1. lot:

a lot (a great deal)

2. lot inf:

3. lot (specific group of people) inf:

that lot pej
he's a bad lot inf
the best of a bad lot inf

1. lot (great deal):

lot inf:

des tas de inf
il y a des tas de choses à faire inf
a lot
thanks a lot inf!

Вижте също: fat

1. lot:

Вижте също: parking lot, job lot

lot в PONS речника

Преводи за lot в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lot в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文