lost във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lost в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

lost → lose

2. lost (wasted, vanished):

Вижте също: lose

2. lose (be deprived of):

2. lose (be deprived of):

Преводи за lost в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lost в PONS речника

Преводи за lost в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: lose

Phrases:

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lost в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

lost Примери от PONS речника (редакционно проверени)

lost Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за lost в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文