loose във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за loose в Английски»Френски речника

1. loose (not firm or tight) lit:

hang loose inf! Am

2. loose (free):

to be at a loose end Brit , to be at loose ends Am

loose в PONS речника

Преводи за loose в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за loose в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

loose Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to have a screw loose iron inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文