looked във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за looked в Английски»Френски речника

1. look (glance):

3. look (expression):

4. look (appearance):

air m
il a l'air sympa inf

1. look (gaze, stare):

1. look:

3. look (appear, seem):

+ subj it looks certain that

5. look:

‘tu as des ennuis?’ ‘à ton avis?’ iron

1. look after (care for):

2. look back (reflect, reminisce):

1. look at:

3. look at (see, view):

looked в PONS речника

Преводи за looked в Английски»Френски речника

looked Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文