loading във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за loading в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. load:

load fig

load npl inf:

Преводи за loading в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

loading в PONS речника

Преводи за loading в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за loading в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

loading Примери от PONS речника (редакционно проверени)

get a load of this! inf

loading Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文