lives във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lives в Английски»Френски речника

Вижте също: life

1. life (as opposed to death):

vie f

2. life (period from birth to death):

vie f
à vie
viager/-ère

3. life (animation, vigour):

vie f
put a bit of life into it inf

4. life (social activity, lifestyle):

vie f

5. life (as general concept):

vie f
life's a bitch inf

11. life ART:

get a life inf!

1. life (as opposed to death):

vie f

2. life (period from birth to death):

vie f
à vie
viager/-ère

3. life (animation, vigour):

vie f
put a bit of life into it inf

4. life (social activity, lifestyle):

vie f

5. life (as general concept):

vie f
life's a bitch inf

11. life ART:

get a life inf!

lives в PONS речника

Преводи за lives в Английски»Френски речника

Phrases:

it's a hard life! iron inf

lives Примери от PONS речника (редакционно проверени)

lives Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

lives Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за lives в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文