liver във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за liver в Английски»Френски речника

liver в PONS речника

Преводи за liver в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за liver в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

liver Примери от PONS речника (редакционно проверени)

vertueux(-euse) m (f)
noceur(-euse) m (f)
débauché(e) m (f)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文