live във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за live в Английски»Френски речника

1. live (conduct):

1. live:

2. live (lead one's life):

3. live (remain alive):

live (gen) fig
I'll live! hum

4. live (subsist, maintain existence):

live в PONS речника

Преводи за live в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за live в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

live Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to live in a flat/a house Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文