line във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за line в Английски»Френски речника

1. line:

2. line (row):

7. line (boundary):

8. line (rope):

10. line TEL (connection):

11. line:

12. line (in genealogy):

13. line (of text):

14. line (conformity):

16. line (stance):

line approach, policy, trend, teaching, requirement:

line в PONS речника

Преводи за line в Английски»Френски речника

3. line (row):

line Примери от PONS речника (редакционно проверени)

line Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

line Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за line в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文