likely във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за likely в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. likely (probable):

il y a peu de chances que
a likely story! iron
à d'autres! inf
a likely excuse! iron
Индивидуални преводни двойки

Преводи за likely в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

likely в PONS речника

Преводи за likely в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за likely в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

likely Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a likely story! iron
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文