light-fingered във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за light-fingered в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за light-fingered в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.chapard|eur (chapardeuse) [ʃapaʀdœʀ, øz] inf ADJ

II.chapard|eur (chapardeuse) [ʃapaʀdœʀ, øz] inf NOUN m (f)

I.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz] ADJ

II.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz] NOUN m (f)

III.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz]

IV.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz]

1. traîner (perdre son temps):

I had a lie-in Brit

light-fingered в PONS речника

Преводи за light-fingered в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за light-fingered в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文