lifetime във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lifetime в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. lifetime (from birth to death):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lifetime в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

lifetime в PONS речника

Преводи за lifetime в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. lifetime (time one is alive):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lifetime в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lifetime Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文