life's във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за life's в Английски»Френски речника

1. life (as opposed to death):

2. life (period from birth to death):

3. life (animation, vigour):

4. life (social activity, lifestyle):

5. life (as general concept):

6. life (living things):

11. life ART:

life's в PONS речника

Преводи за life's в Английски»Френски речника

Phrases:

life's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

life's Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

life's Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文