library във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за library в Английски»Френски речника

library [Brit ˈlʌɪbrəri, ˈlʌɪbri, Am ˈlaɪˌbrɛri, ˈlaɪb(ə)ri] NOUN

library в PONS речника

Преводи за library в Английски»Френски речника

lending library → public library

library Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文