length във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за length в Английски»Френски речника

1. length (linear measurement):

2. length (duration):

3. length (piece, section):

métrage m

Вижте също: full-length

length в PONS речника

Преводи за length в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за length в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

length Примери от PONS речника (редакционно проверени)

length Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文