leg във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за leg в Английски»Френски речника

1. leg ANAT:

leg в PONS речника

Преводи за leg в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за leg в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

leg Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文