leftovers във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за leftovers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за leftovers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
je ne veux pas de tes restes lit, fig
reliefs dated

leftovers в PONS речника

Преводи за leftovers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за leftovers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

leftovers Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文