left във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за left в Английски»Френски речника

left → leave

Вижте също: leave

1. leave:

leave, a. leave of absence MILIT
to be on leave MILIT

1. leave (depart from):

2. leave (leave behind):

3. leave (let remain):

4. leave (allow to do):

left в PONS речника

Преводи за left в Английски»Френски речника

4. left inf → left-hander

Вижте също: left-hander

Вижте също: leave2, leave1

left Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文