lease във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lease в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. lease → lease out

Вижте също: lease out

I.lease out VERB [Brit liːs -, Am lis -] (lease out [sth], lease [sth] out)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lease в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
(bail à) ferme

lease в PONS речника

Преводи за lease в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за lease в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lease Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文