leads във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за leads в Английски»Френски речника

1. lead (guide, escort):

5. lead (be ahead of):

lead SPORT, COM rival, team

6. lead (cause, influence):

leads в PONS речника

Преводи за leads в Английски»Френски речника

leads Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文