lay във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lay в Английски»Френски речника

lay → lie

1. lay lit:

Вижте също: lie, layperson

2. lie < part prés lying; prét lay; part passé lain; also for senses 3, 4, 5, 6, 7, 8>:

3. lie (be situated) (gen):

4. lie (remain):

5. lie (can be found):

lay в PONS речника

Преводи за lay в Английски»Френски речника

Вижте също: lie2, lie1

lay Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文