laughs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за laughs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. laugh (amused noise):

2. laugh (source of amusement):

to do sth for a laugh inf
what a laugh inf! iron

1. laugh (be audibly amused):

2. laugh (feel amused):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за laughs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

laughs в PONS речника

Преводи за laughs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за laughs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
laisse(z)-moi rire! iron

laughs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文