later във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за later в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: late

1. late (after expected time):

2. late (towards end of day, season, life etc):

3. late (towards end of series):

2. late (towards end of time period):

1. late (after expected time):

2. late (towards end of day, season, life etc):

3. late (towards end of series):

2. late (towards end of time period):

Преводи за later в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

later в PONS речника

Преводи за later в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: late

3. late (advanced time):

3. late (advanced time):

Преводи за later в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

later Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文